Hogyan lehetne az idősek klubját jobbá tenni?

– Izgalmas megoldandó kérdések egy friss kutatás alapján

🟩 MI AZ IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA VAGY IDŐSEK KLUBJA PONTOSAN?
Az idősek klubja a saját otthonukban élő, idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget

  • a napközbeni tartózkodásra,
  • társas kapcsolatokra, valamint
  • az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

🟦 MILYEN VÉLEMÉNYEKET ISMERHETÜNK MEG A KUTATÁSBÓL?

Az idősek klubja ellátás típust járta körül Vajda Kinga kutatása, amit régiós központokat vezető szakemberek körében végzett. Tanulmányában a vezetők véleményét foglalta össze, a nappali idősellátásban tapasztalt fejlesztési lehetőségekről.

🟪 MELYEK VOLTAK A SZOCIÁLIS SZAKEMBEREK FŐBB MEGÁLLAPíTÁSAI?

  • Az idős klubba való bejutás és hazajutás nehézségei miatt előfordult, hogy a régiós központokban a szolgáltatást nem vették igénybe olyan személyek, akik motiváltak lettek volna az ellátás iránt, illetve állapotuk is indokolta volna az abban való részvételt.
  • Elsősorban a fiatal idősek csoportja kapcsán merült fel több helyszínen, hogy az ún. fiatal és idősebb idősek igényei jól körülhatárolhatóan elválnak egymástól. Az egyik interjú alany szerint nagyon nagy a különbség az életkorban. “A klubtagok körülbelül 1/3-a 60-70 év közötti és szintén 1/3-a 80 feletti, a legidősebb klubtagunk 97 éves és az hogy olyan programokat szervezzünk, olyan mozgásprogramok legyenek, hogy abból az is jól érezze benne magát, aki most ment nyugdíjba és a 93 éves is, aki aktív és eljár hozzánk, jól érezze magát, mind a kettőjüknek tudjunk értéket biztosítani”.
  • Azok az ellátottak, akik nappali ellátást vesznek igénybe, kiszorulnak a házi segítségnyújtás lehetőségéből. „Attól, hogy egy ellátott el tud jönni a klubba (nappali ellátásba), vagy behozza a család vagy egy taxi, nem biztos, hogy ki tud takarítani vagy el tud menni a gyógyszereit kiváltani, esetleg bevásárolni és mégsem engedi a törvény”.
  • Országos szinten még mindig csekély számban működő demens nappali ellátó intézmények hiánya szintén megoldandó kérdés. A hét megkérdezett régiós központból három esetében működött a településen speciális demens nappali ellátás (Nyugat-Magyarország, Közép-Dunántúl, Észak-Alföld), azonban a befogadható ellátottak száma itt is alacsony volt, szükséges lesz a bővítés.

Az idősek számára biztosított szociális ellátásokról való gondolkodás rendkívül aktuális és nem csupán a társadalom idős tagjainak életét befolyásoló tényező – írja a tanulmány szerzője.

Forrás: Vajda Kinga: Az idősek nappali ellátásának nehézségei – Egy magyarországi régiós központokat vizsgáló kvalitatív adatfelvétel tapasztalatai (Esély Társadalom- és szocilpolitikai folyóirat 2021/3.)

Ossza meg cikkünket itt: