IGAZOLÁS A HÁZTARTÁSI ALKALMAZOTT AZ ŐT MEGILLETŐ ADÓRENDSZEREN KíVÜLI BEVÉTEL ÖSSZEGÉBŐL

Az igazolás INNEN letölthető.