2024.05.15-től hatályos szabályozás ITT elérhető.

Hatályos: 2023.10.15.

A jelen általános szerződési feltételek a Seniorcentrum Platform használatára és a Seniorcentrum Kft. szolgáltatásainak a Szolgáltatók általi igénybevételére vonatkozó feltételeket és szabályokat tartalmazzák (a továbbiakban: „jelen ÁSZF”). A jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékleteit képezik a Szolgáltatók szolgáltatásait a Platformon keresztül megrendelő személyek és a szolgáltatást igénybe vevők személyes adatai kezelésével kapcsolatos adatfeldolgozói megállapodás (1. számú melléklet) és közös adatkezelési megállapodás (2. számú melléklet).

Kérjük, hogy a Platformon való regisztráció előtt gondosan olvassa el a jelen ÁSZF-et és mellékleteit, mert szolgáltatói profiljának létrehozásával és aktiválásával Ön, illetve az Ön által képviselt gazdasági társaság magára nézve kötelezőnek ismeri el azok rendelkezéseit.

 1. Bevezető rendelkezések

1.1. Fogalom meghatározások

Seniorcentrum Platform: A Seniorcentrum Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által az app.seniorcentrum.hu weboldalon működtetett online felület, amelynek célja, hogy összekösse egymással az ápolást vagy gondozást igénylő, gyógytornászt vagy más szolgáltatót, illetve tanácsadót kereső embereket az ilyen szolgáltatásokat nyújtó szakemberekkel, illetve szolgáltatókkal.

Szolgáltató: A Seniorcentrum Platformon regisztrált magánszemélyek, illetve általuk megjelölt más magánszemélyek részére ápolási, gondozási, gyógytornász vagy más, hasonló szolgáltatást, továbbá idősgondozási tanácsadást nyújtó egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy gazdasági társaság.

Megrendelő: Az a magánszemély, aki a Seniorcentrum Platformon keresztül a Seniorcentrum Platformon regisztrált valamely Szolgáltató szolgáltatását saját maga vagy más (a szolgáltatást igénybe vevő) magánszemély számára megrendeli.

Szolgáltatást igénybe vevő: Az a – Megrendelő által megjelölt – magánszemély, aki részére a Szolgáltató a Seniorcentrum Platformon keresztül megrendelt szolgáltatást ténylegesen nyújtja. A Szolgáltatást igénybe vevő személye lehet azonos a Megrendelővel, de el is térhet tőle.

Ügyfélszolgálat: A Seniorcentrum Platform a Megrendelők és a Szolgáltatók között felmerült vitás kérdések, panaszok kezelésére ügyfélszolgálatot működtet a jelen ÁSZF 6. pontjában foglaltak szerint.

Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei_

e-mail: info@seniorcentrum.hu

online: www.seniorcentrum.hu/kapcsolat/

1.2. A Seniorcentrum Platform szolgáltatója

Név: Seniorcentrum Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-415257

Székhely: 1144 Budapest, Vezér utca 47. 8. em. 85.

Képviselő: Csillag Gabriella Erzsébet ügyvezető

Telefonszám: +36 20 494 6404

E-mail cím: info@seniorcentrum.hu

Honlap cím: www.seniorcentrum.hu

Platform cím: app.seniorcentrum.hu

Határozat szám: BP/0701/039214-1/2023-1387

A Seniorcentrum Platform oldalain a Seniorcentrum Kft. tulajdonát képező minden szöveges, képi és egyéb tartalom, beleértve az oldal forráskódját, szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogról szóló törvény által szabályozott szabad felhasználás esetei kivételével a Seniorcentrum Platform oldalain megjelenített tartalom kizárólag a Seniorcentrum Kft. előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A Szolgáltató és a Megrendelő között a Seniorcentrum Platform közvetítésével létrejövő szerződésekben a Seniorcentrum Kft. nem szerződő fél, a Seniorcentrum Kft. tevékenysége a Seniorcentrum Platform biztosításával csak a szerződések megkötésének elősegítésére, valamint a szolgáltatási díjak beszedésére irányuló ügynöki tevékenység. A Seniorcentrum Kft. nem nyújt egészségügyi, gondozási vagy egyéb személyi szolgáltatásokat. A Seniorcentrum Platform nem tekinthető egyik Szolgáltató vagy annak szolgáltatásai ajánlásának vagy támogatásának sem.

1.3.        A Seniorcentrum Platformon regisztráló Szolgáltatók 

A Seniorcentrum Platformon Szolgáltatóként minden olyan Magyarországon székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, egyéni cég és gazdasági társaság (betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, stb.) regisztrálhat, aki vagy amely az általa a Seniorcentrum Platformon keresztül kínált szolgáltatások nyújtására jogosult, a tevékenység végzéséhez előírt képesítési és egyéb követelménynek megfelel, esetleges bejelentési kötelezettségeinek eleget tett, szükség szerint hatósági engedéllyel rendelkezik.

A Seniorcentrum Platformon Szolgáltatóként regisztrálhat továbbá minden olyan, más EGT-államban (vagyis az Európai Unió valamely tagállamában, illetve Izlandon, Liechtensteinben vagy Norvégiában) letelepedett, ott jogszerűen szolgáltatási tevékenységet folytató szolgáltató, aki vagy amely az általa a Seniorcentrum Platformon keresztül kínált szolgáltatások Magyarország területén való, határon átnyúló nyújtására jogosult, a tevékenység végzéséhez előírt képesítési és egyéb követelménynek megfelel, illetőleg ha a jogszabályi előírások alapján szükséges, a szolgáltatási tevékenység megkezdését bejelentette vagy szükség szerint hatósági engedéllyel rendelkezik.

1.4. A Seniorcentrum Kft. és a Szolgáltató közötti szerződés 

A Seniorcentrum Kft. és a Szolgáltató között a szolgáltatói profil jelen ÁSZF 2.1. pontja szerinti aktiválásával jön létre szerződés, amely arra irányul, hogy a Szolgáltató a Seniorcentrum Platformon keresztül meghatározott díjazás (szolgáltatási díj) ellenében szolgáltatásra irányuló megrendeléseket fogadjon és teljesítsen a Seniorcentrum Platformon regisztrált Megrendelők részére a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint. A Szolgáltató a Seniorcentrum Platform felületén közzétett szolgáltatói profiljában feltüntetheti nevét (cégnevét), bemutatkozását, fényképét, valamint az általa vállalt szolgáltatások részleteit és díjszabását; ezek az információk a Seniorcentrum Platformon bárki számára nyilvánosan elérhetőek lesznek. A Seniorcentrum Platform emellett gondoskodik a szolgáltatás díjának beszedéséről, továbbá panaszkezelési és ügyfélszolgálati funkciót is ellát a Szolgáltató és a Megrendelők között felmerülő ügyekben.

A Seniorcentrum Kft. és a Szolgáltató között létrejövő szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A Seniorcentrum Kft. a szerződést az annak létrejöttekor hatályos ÁSZF-fel együtt iktatja, és a szerződés megszűnését (szolgáltatói regisztráció inaktiválását) követő 5 (öt) évig megőrzi. A szerződéskötés nyelve a magyar.

A Seniorcentrum Platformon történő regisztráció és a Seniorcentrum Platform használata a Szolgáltató számára díjmentes, a Szolgáltatónak díjfizetési kötelezettsége csak a Seniorcentrum Platformon keresztül tőle megrendelt szolgáltatások teljesítése ellenében a Megrendelők által fizetett szolgáltatási díj után keletkezik (tranzakciós díj) a jelen ÁSZF 3. pontjában foglalt rendelkezések szerint.

 1. A Seniorcentrum Platform használata

2.1. Regisztráció és a szolgáltatói profil 

A Seniorcentrum Platformon szolgáltatói profil létrehozása céljából bárki a saját vezetékneve és keresztneve, e-mail címe és telefonszáma, valamint egy általa választott jelszó megadásával regisztrálhat. A regisztráció alkalmával megadott e-mail cím utólag nem módosítható. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag Ön felel azért, hogy a megadott e-mail cím helyes legyen és olyan e-mail fiókhoz tartozzon, amelyre küldött üzenetek kézbesíthetőek és amely e-mail fiókba érkező üzenetek érkezését rendszeresen ellenőrzi.

A regisztráció feltétele a jelen ÁSZF-ben, valamint a Szolgáltatók részére szóló Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések elfogadása. A regisztráció alkalmával Ön a megfelelő checkboxok kipipálásával önkéntesen és határozottan kinyilvánítja, hogy a jelen ÁSZF-et és a Szolgáltatók részére szóló Adatkezelési Tájékoztatót megtekintette, értelmezte, megértette, és az azokban foglaltakat magára nézve – mint akaratával megegyezőt – kötelezőként elfogadja.

A regisztráció ezt követően a „Regisztrálok” gombra kattintással létrejön és a Seniorcentrum Platform rendszere a belépéshez egy 10 (tíz) percen keresztül érvényes, egyszer használható kódot küld az Ön által regisztrált e-mail címre. Amennyiben a rendelkezésre álló időn belül nem írja be a kódot, kérésére új kódot küldünk, mely újabb 10 (tíz) percen keresztül lesz érvényes. A regisztrációt követően a Seniorcentrum Platformon való későbbi bejelentkezés szintén kétfaktoros azonosítással történik, amelyhez a kódot az e-mail cím és a jelszó megadása után e-mailben küldjük meg az Ön által regisztrált e-mail címre.

A sikeres regisztrációt követően a Seniorcentrum Platform használatához létre kell hozni és aktiválni kell a szolgáltatói profilt, amelyhez a következő adatok megadása szükséges:

– adószám, székhely, egyéni vállalkozói név vagy annak a cégnek a neve, amelynek nevében a szolgáltatásokat nyújtani fogja, a számlázáshoz használt e-mail címe, Barionhoz használt e-mail címe;

– rövid bemutatkozás, illetve opcionálisan hosszabb bemutatkozás és fotó;

– a szolgáltatás megnevezése, leírása, azon belül a vállalt tevékenységek, a szolgáltatásért fizetendő díj, a foglalható időpontok, a lehetséges helyszín vagy helyszínek (településrészek, ahol házhoz megy, illetve ha van, saját rendelőjének vagy más helyiségének címe és kerekesszékkel való megközelíthetősége).

Mindezek mellett el kell végezni az online kifizetésekhez szükséges Barion regisztrációt is, melyre a Seniorcentrum Platformról megnyíló Barion felületen van lehetőség az egyéni vállalkozói bankszámlaszám, illetve cég esetén a cégjegyzékbe bejegyzett pénzforgalmi számla száma és a Barion által kért további adatok megadásával. Felhívjuk figyelmét, hogy vállalkozásonként egy Barion fiók regisztrálható.

A kötelező adatok megadásán és a Barion regisztráción kívűl a szolgáltatói profil aktiválásának előfeltétele a megfelelő checkbox kipipálásával annak tudomásulvétele, hogy a profil aktiválásával szerződés jön létre a Seniorcentrum Kft. és Ön mint egyéni vállalkozó vagy az Ön által képviselt vállalkozás (egyéni vállalkozás/gazdasági társaság) között, amely alapján Szolgáltatóként a Seniorcentrum Platformon keresztül meghatározott díjazás ellenében szolgáltatásokat kínálhat a Seniorcentrum Platformon regisztrált Megrendelők részére a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint. Amennyiben nem egyéni vállalkozóként, hanem egy vállalkozás (egyéni vállalkozás/gazdasági társaság) nevében jár el, büntetőjogi felelőssége tudatában azt is kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges jogosultsággal és felhatalmazással ahhoz, hogy a megnevezett vállalkozás (egyéni vállalkozás/gazdasági társaság) képviseletében szerződést kössön, nevében szolgáltatásokat nyújtson, valamint a vállalkozás által  regisztrált Barion fiók adatait a profilban megadja, egyúttal kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit Ön és az Ön által képviselt vállalkozás (egyéni vállalkozás/gazdasági társaság) is magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben Ön munkavállaló vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll a megnevezett vállalkozással, de annak törvényes képviseletére nem jogosult, akkor a Seniorcentrum fenntartja a jogot arra, hogy további dokumentumokat kérjen be annak igazolására, hogy az Ön által megnevezett vállalkozás törvényes képviseletére jogosult vezető tisztségviselője (tisztségviselői) felhatalmazta (felhatalmazták) Önt a szolgáltatói profil aktiválására és a vállalkozás (egyéni vállalkozás/gazdasági társaság) nevében történő eljárásra. A felhatalmazást tartalmazó, cégszerűen aláírt dokumentum a regisztráció során önkéntesen, előzetesen is megküldhető az info@seniorcentrum.hu e-mail címre (Minta letölthető: innen).

Az Ön által a Seniorcentrum Platformon és a Barion felületén megadott adatok helyességéért kizárólag a Szolgáltató felel, a Seniorcentrum Platform nem ellenőrzi azok helyességét, ezért a Seniorcentrum Platformot semmilyen felelősség nem terheli a nem megfelelő vagy nem megfelelően szolgáltatott adatokból eredő következményekért. A Szolgáltató köteles helytállni minden olyan következmény tekintetében, amely a nem megfelelő vagy nem megfelelően szolgáltatott adatok megadásából ered, és amely hátrányosan érinti a Seniorcentrum Kft.-t vagy más személyt.

2.2. Az időpontfoglalás

A Szolgáltatóhoz legkevesebb a foglalás napját követő 3. naptári naptól (minimum 48 óra) és legfeljebb 14 (tizennégy) naptári nappal korábban foglalhatnak időpontot a Seniorcentrum Platformon regisztrált Megrendelők.

A Megrendelők meghatározott szűrőfeltételek szerint keresést indíthatnak a Szolgáltatók között és a számukra leginkább megfelelőt kiválasztva időpontot foglalhatnak a Szolgáltatóhoz a Szolgáltatást igénybe vevő részére, a foglalással egyidejűleg kiválasztva a kért szolgáltatást valamint, ha a Szolgáltató rendelőjén kívül (is) vállal szolgáltatásnyújtást, annak helyszínét.

A Seniorcentrum Platform az új időpontfoglalásról a regisztráció során megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben (e-mailben) értesíti a Szolgáltatót, aki köteles a Seniorcentrum Platformon 24 (huszonnégy) órán belül visszajelezni, hogy megerősíti (“Elfogad”) vagy visszautasítja (“Visszautasít”) az időpontot. A Szolgáltató által megerősített időpont visszaigazolásra kerül a Megrendelő és a Szolgáltató részére, ellenkező esetben, azaz visszautasítás esetén vagy megerősítés hiányában az időpont automatikusan elutasításra kerül.

A megrendelt szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között, amikor a Szolgáltató a Megrendelő által a Seniorcentrum Platformon keresztül foglalt időpontot visszaigazolja és a Seniorcentrum Platform erről a Megrendelőt elektronikus levélben (e-mailben) értesíti, egyidejűleg az időpont a Seniorcentrum Platformon a “Elfogadva” státuszba kerül.

A Seniorcentrum Kft. minden igyekezete ellenére is előfordulhat, hogy egyes adatok, információk tévesen vagy nem teljes körűen jelennek meg a Seniorcentrum Platformon. A Seniorcentrum Platformon már visszaigazolt időpont abban az esetben is elutasításra kerülhet, ha a fizetendő díj vagy a szolgáltatás egyéb lényeges tulajdonságai tekintetében olyan, bárki számára nyilvánvaló elírás, hiba vagy hiányosság lépett fel a Seniorcentrum Platformon, amelyre tekintettel a Szolgáltatótól nem várható el a Szolgáltatás teljesítése az adott feltételekkel. A Seniorcentrum Platform erről elektronikus levélben (e-mailben) értesíti a Szolgáltatót és a Megrendelőt. Az értesítéssel a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbontásra kerül.

A Megrendelő a visszaigazolt foglalást legkésőbb annak időpontja előtt mondhatja le a “Lemond” gombra kattintással. Ha a Megrendelő a visszaigazolt időpontot több alkalommal is kevesebb mint 24 (huszonnégy) órával az időpont előtt mondja le és a lemondásokat nem indokolja, a Seniorcentrum Platformról kizárásra kerül.

Lemondás esetén az időpont elutasításra kerül és a Barion feloldja a Megrendelő bankkártyájának zárolását. A Seniorcentrum Platform erről elektronikus levélben (e-mailben) értesíti a Megrendelőt és a Szolgáltatót. Az értesítéssel a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbontásra kerül.

Amennyiben a Seniorcentrum Platformon az időpont a foglalás időpontjának kezdetéig nem kerül lemondásra, úgy a szolgáltatás – ha ezzel ellentétes információk nem merülnek fel – a jelen ÁSZF 2.3. pontja szerinti teljesítési időpontban teljesítettnek tekintendő. Amennyiben a Megrendelő akadályoztatása ellenére foglalását az  időpont megkezdése előtt nem mondja le, a szolgáltatásért fizetendő díj tőle a jelen ÁSZF 2.3. pontja szerinti teljesítési időpontban levonásra kerül. A nem teljesített szolgáltatásért levont díjat a Megrendelő a panaszügyintézésre irányadó – a jelen ÁSZF 6. pontjában található – szabályok szerint vagy egyéb jogi úton követelheti vissza.

A Seniorcentrum Platform az időpontok státuszának változásáról minden esetben e-mailt küld a Szolgáltató részére. A Szolgáltató a foglalás és a Szolgáltatást igénybe vevő adatait a szolgáltatás teljesítéséig megtekintheti a Seniorcentrum Platformon és lehetősége van üzeneteket váltani a Megrendelővel, mely üzenetek érkezéséről a Seniorcentrum Platform ugyancsak e-mailben értesíti a Szolgáltatót. A szolgáltatás teljesítését követően a foglalás adatai megtekinthetők maradnak a Szolgáltató számára a Seniorcentrum Platform naptárában.

2.3. A teljesítés igazolása és a szolgáltatás díjának kiegyenlítése

Amennyiben ezzel ellentétes információ nem jut a Seniorcentrum Kft. tudomására, a szolgáltatás az időpontot követő naptári  napon 20 (húsz) órakor teljesítettnek minősül (teljesítés időpontja).

A Barion a teljesítés időpontjában vonja le a Megrendelőtől a bankkártyáján zárolt összeget és annak a Seniorcentrum Kft.-t illető tranzakciós díjakkal csökkentett összegét átutalja a Szolgáltató által a Barion felületén rögzített fizetési számlára. Ezzel az időpont lezárásra kerül.

A Megrendelő a teljesítéssel kapcsolatosan kifogást nyújthat be a Seniorcentrum Platform ügyfélszolgálatán, ha a szolgáltatásra nem vagy nem a megrendelésének megfelelően került sor. Amennyiben a teljesítéssel szemben a Megrendelő kifogást emel, a Seniorcentrum Kft. a panaszügyintézésre irányadó szabályok szerint kivizsgálja az ügyet.

2.4. Szolgáltató számlakibocsátása

A teljesített szolgáltatásról a Szolgáltató köteles számlát kibocsátani a Megrendelő részére a számlakibocsátásra vonatkozó mindenkor hatályos szabályok szerint. A számlát a Szolgáltató saját számlázó programjából elektronikus úton (e-mailben) küldi meg a Megrendelő részére.

A számlakibocsátási kötelezettségnek a Szolgáltató saját maga, illetőleg – megbízása alapján és képviseletében – az általa választott meghatalmazott útján köteles eleget tenni. A Szolgáltató számlájának kibocsátásában a Seniorcentrum Kft. nem vesz részt, a Szolgáltató számlakibocsátáshoz fűződő, jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek teljesítéséért a Seniorcentrum Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

2.5. A szolgáltatás értékelése

A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételét követő 7 (hét) naptári napon belül szabad szöveges értékelést (véleményt) adhat, mely a Szolgáltató profilján bárki számára látható módon megjelenhet és a későbbiekben nem módosítható. Az értékelés ellen a Szolgáltató kifogást emelhet 7 (hét) naptári napon belül. A Seniorcentrum ügyfélszolgálata az értékeléseket a Szolgáltató kifogásától függetlenül is jogosult moderálni, illetve eltávolítani a Seniorcentrum Platformról.

Az értékelés nem automatikusan jelenik meg, azt a Seniorcentrum Kft. előzetesen áttekinti az esetleges nem megfelelő tartalom kiszűrése érdekében.

A Seniorcentrum Platform nem tesz közzé sértő, személyeskedő vagy egyébként oda nem illő tartalmú értékeléseket. Amennyiben a Megrendelő nem elégedett a Szolgáltatással, panaszát a Seniorcentrum ügyfélszolgálatán vagy közvetlenül a Szolgáltatónál jelezheti.

Ha az értékelés ellen a Szolgáltató kifogást emel és a Megrendelő nem erősíti meg, hogy az értékelés a valóságnak megfelel, azt a Seniorcentrum Kft. eltávolítja a Seniorcentrum Platformról.

 1. A tranzakciós díj

A Seniorcentrum Kft. önmagában a Seniorcentrum Platformon történő regisztrációért díjat nem számít fel, a Szolgáltató a szolgáltatói profil aktiválását és a Barion regisztrációt követően a Seniorcentrum Platform szolgáltatásait igénybe veheti.

A Seniorcentrum Kft.-t az egyes megrendelések után illeti meg díjazás (tranzakciós díj), melynek mértéke a Megrendelő által fizetett szolgáltatási díj 20%-a, amely minden esetben az általános forgalmi adót is tartalmazó bruttó összeg. A tranzakciós díj magában foglalja a Seniorcentrum Platformba integrált pénzügyi rendszer használatának díját is, így a Szolgáltatónak a Barion irányában külön fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

A Seniorcentrum Kft. fenntartja a jogot, hogy időszakos akciók keretében a jelen ÁSZF-ben meghatározott tranzakciós díjtól eltérő, kedvezményes díjat alkalmazzon. A Seniorcentrum Kft. az akciók és kedvezmények feltételeiről a Seniorcentrum Platformon nyújt tájékoztatást. A Seniorcentrum Kft. fenntartja továbbá a jogot arra is, hogy bizonyos Szolgáltatók részére külön megállapodás alapján egyedi kedvezményeket biztosítson, amelyekről nem köteles a Seniorcentrum Platformon tájékoztatást adni.

A Seniorcentrum Kft. által nyújtott szolgáltatás teljesítésének időpontja azonos a Szolgáltató teljesítésének időpontjával, vagyis a Szolgáltató teljesítéséről küldött értesítést követő naptári nap 20 (húsz) óra. A Barion a teljesítés időpontjában írja jóvá a tranzakciós díjat a Seniorcentrum Kft. Barion számláján, a szolgáltatás díjának a Megrendelőtől való levonásával és a tranzakciós díjjal csökkentett összegnek a Szolgáltató részére történő átutalásával egyidejűleg. A Seniorcentrum Kft. ezzel egyidejűleg kiállítja a tranzakciós díjról szóló számláját a Szolgáltató részére. A számla kiállításának esetleges késedelme vagy elmaradása nem minősül a tranzakciós díjról való lemondásnak a Seniorcentrum Kft. részéről.

A Seniorcentrum Kft. számláját kizárólag elektronikus úton (e-mailben) küldi meg a Szolgáltató részére. A Szolgáltatónak gondoskodnia kell arról, hogy a számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) a kézbesítést ne akadályozzák. A számlázáshoz megadott e-mail címének megváltozása esetén a Szolgáltató köteles a Seniorcentrum Kft.-t haladéktalanul, legkésőbb a változás bekövetkezése napján elektronikus levélben értesíteni. Felhívjuk figyelmét, hogy a Szolgáltató kizárólagos felelőssége, hogy az általa megadott e-mail címen a részére küldött elektronikus üzeneteket és azok mellékleteit, vagyis a Seniorcentrum Kft. által kiállított számlát fogadni tudja.

 1. Jogok és kötelezettségek

4.1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei   

A Szolgáltató minden esetben köteles a saját valós és érvényes adatait szolgáltatni, amelyek  a Szolgáltató személyéhez (egyéni vállalkozásához) vagy cégéhez (gazdasági társasághoz) köthetőek, illetve a Szolgáltató cég (gazdasági társaság) nevében eljáró magánszemély is köteles a hozzá kötődő adatok szolgáltatása tekintetében ugyanígy eljárni. A Seniorcentrum Kft. nem ellenőrzi az adott regisztráció létrejöttét vagy a Szolgáltató adatait, de amennyiben kétség merül fel azok érvényességében, a Szolgáltatótól és/vagy a megnevezett cégtől további tájékoztatást kérhet. Amennyiben a Szolgáltató által megadott adatok megváltoznak, köteles azokat haladéktalanul, legkésőbb a változás bekövetkezése napján a Seniorcentrum Platformon frissíteni. A megadott adatok hitelességéért, valódiságáért és naprakészségéért kizárólag a Szolgáltatót terheli felelősség.

A Szolgáltató kizárólag olyan tartalmakat (bemutatkozó szöveget, fotót, stb.) tölthet fel a Seniorcentrum Platformra, melyek a saját szellemi termékei vagy amelyek használatára jogosultsággal rendelkezik, azok nem sértik harmadik személyek jogait. A Szolgáltató e tartalmakat illetően teljes körű felhasználási jogot biztosít a Seniorcentrum Kft. részére a szolgáltatói profil fennállásának időtartamára.

A Szolgáltató a Seniorcentrum Platformon használt elérési jogosultságait (regisztrált e-mail cím és jelszó) sem szándékosan, sem gondatlan módon nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Amennyiben a Szolgáltató jogosultságait illetéktelen vagy rosszhiszemű harmadik személyek felhasználják, köteles haladéktalanul értesíteni a Seniorcentrum ügyfélszolgálatát a profil felfüggesztése és az adatvédelmi incidens kezelése érdekében. A Szolgáltató profiljának ilyen jogosulatlan felhasználása és annak minden jogkövetkezménye tekintetében a felelősség kizárólag a Szolgáltatót terheli.

A Szolgáltató a Seniorcentrum Platformon csak olyan tevékenység végzését vállalhatja el, amihez a szükséges képesítéssel vagy végzettséggel, valamint kellő szakértelemmel, tapasztalattal és szükség szerint engedéllyel rendelkezik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szolgáltató egészségügyi tevékenységet csak akkor végezhet, ha szerepel az egészségügyi dolgozók Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásában [https://kereso.enkk.hu/] vagy határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén az előírt bejelentést az Országos Kórházi Főigazgatóságnál megtette.

A Szolgáltató képesítése szerinti kompetenciájának határait nem lépheti át. A Szolgáltató köteles a szolgáltatásokat a megadott időben, magas színvonalon teljesíteni, feladatainak ellátása során szükség szerint együttműködni más szakemberekkel. A Szolgáltatót a szolgáltatások nyújtása során tudomására jutott adatok és egyéb tények vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat a Megrendelőtől, a Szolgáltatást igénybe vevőtől, vagy esetleg más módon ismerte meg.

A Szolgáltató köteles törekedni arra, hogy az általa a Seniorcentrum Platformon megadott rendelkezésre állási időben, vagyis azokban az időpontokban, amikor a naptárja szerint elérhető, lehetőség szerint visszaigazolja a beérkező megrendeléseket. A Szolgáltató a foglalás visszaigazolását követően csak különösen indokolt esetben (pl. betegség esetén) mondhatja le az időpontot a Seniorcentrum Platformon keresztül; ha a lemondásra kevesebb mint 24 (huszonnégy) órával az időpontot megelőzően kényszerül, a Szolgáltató arról rövid úton (a Seniorcentrum Platform rendszerén küldött üzenetben és e-mailben) is köteles értesíteni a Megrendelőt. Lemondás esetén az időpont törlésre kerül és a Barion feloldja a Megrendelő bankkártyájának zárolását. A Seniorcentrum Platform erről elektronikus levélben (e-mailben) értesíti a Megrendelőt. Az értesítéssel a Megrendelő és a Szolgáltató közötti szerződés a megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal felbontásra kerül.

A Szolgáltató profilját, ideértve a vállalt tevékenységeket, a díjszabást és a foglalható időpontokat, bármikor módosíthatja, azzal azonban, hogy a módosítások a már lefoglalt időpontokat nem érinthetik és az azokhoz tartozó szolgáltatásokat az időpontfoglalás időpontjában érvényes díjszabással kell teljesíteni.

A Szolgáltató köteles az általa nyújtott szolgáltatásokról számlát kiállítani a Megrendelők részére.

A Szolgáltató jogosult a Megrendelő és közötte felmerülő vitás ügyek (panaszügyek) elintézéséhez a Seniorcentrum ügyfélszolgálatának közreműködését igénybe venni, továbbá a Seniorcentrum Platformmal kapcsolatos saját panaszával is a Seniorcentrum ügyfélszolgálatához fordulhat.

A Seniorcentrum Kft. felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a Szolgáltató köteles a Megrendelő által vele szemben benyújtott panaszt kivizsgálni és lehetőség szerint orvosolni, illetve a panasz beérkezését követően 30 (harminc) naptári napon belül írásban érdemben igazolható módon megválaszolni és intézkedni a válasz közlése iránt akár a Seniorcentrum ügyfélszolgálatának közvetítésével, akár közvetlenül a Megrendelő részére. Ha a Szolgáltató a Megrendelő panaszát elutasítja, akkor egyfelől elutasító álláspontját indokolni köteles, másfelől tájékoztatást kell adnia arról, hogy Szolgáltatóként tett-e a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy – valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal – a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál általános alávetési nyilatkozatot. Tájékoztatnia kell továbbá a Megrendelőt arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti (ideértve az illetékes hatóság, illetve a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét). Amennyiben a Szolgáltató elutasító válaszát a Seniorcentrum ügyfélszolgálatának közvetítésével küldi meg a Megrendelő részére, akkor azt a Seniorcentrum ügyfélszolgálata kiegészíti a hatósági vagy békéltető testületi eljárás kezdeményezésének lehetőségére vonatkozó, előbbiek szerinti tájékoztatással. A Seniorcentrum Kft. felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy a fogyasztóvédelemről szóló törvény értelmében a Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Seniorcentrum Platform által közvetített Megrendelővel az első visszaigazolt időpontfoglalást követő 12 (tizenkét) hónapon belül kizárólag a Seniorcentrum Platformon keresztül léphet kapcsolatba és tarthat fenn kapcsolatot további szolgáltatások nyújtása céljából. Amennyiben a Megrendelő a Seniorcentrum Platform megkerülésére tesz ajánlatot a Szolgáltatónak, a Szolgáltató köteles a Seniorcentrum Platform megkerülésével történő szolgáltatásnyújtást megtagadni és az ajánlattételről a Seniorcentrum ügyfélszolgálatát értesíteni. Amennyiben a Szolgáltató a Seniorcentrum Platform megkerülésével nyújt szolgáltatást a Seniorcentrum Platform által közvetített Megrendelő vagy Szolgáltatást igénybe vevő részére, a Szolgáltató 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint kötbért köteles fizetni a Seniorcentrum Kft. részére, amely mellett a Seniorcentrum Kft. a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben.

A Szolgáltató kijelenti, hogy ismeri a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseit, és a Seniorcentrum Platform használata során, valamint a Seniorcentrum Platformon keresztül megrendelt szolgáltatások nyújtása során azok betartásáért felelősséget és szavatosságot vállal. A Szolgáltató kijelenti, hogy elolvasta és megértette a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező adatfeldolgozói megállapodást, valamint a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező közös adatkezelési megállapodást, és azokat, mint akaratával mindenben megegyezőt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

4.2.        A Seniorcentrum Kft. jogai és kötelezettségei     

A Seniorcentrum Kft. köteles a Seniorcentrum Platformot működtetni, a Megrendelőktől befolyt díjakat – a Seniorcentrum Kft.-t megillető tranzakciós díj levonása után – a Szolgáltató részére kifizetni.

A Seniorcentrum Kft. jogosult a Szolgáltató által feltöltött tartalmakat moderálni, a helytelen, másokat sértő vagy egyébként jogellenes tartalmakat (bemutatkozást és fotót) a Seniorcentrum Platformról eltávolítani.

A Seniorcentrum Kft. a Seniorcentrum Platform működtetéséért az 3. pontban meghatározott tranzakciós díjra jogosult.

A Seniorcentrum Kft. jogosult a Seniorcentrum Platform népszerűsítése céljából a Szolgáltató neve és fotója kivételével a profiljában nyilvánosan megjelenő információkat online és offline marketing tevékenységéhez felhasználni, a Seniorcentrum Platformtól eltérő, egyéb platformokon megjeleníteni. A Seniorcentrum Kft. a név és a fotó, valamint a kötelezően megadott profiladatokon felüli esetleges további adatok felhasználásához az érintett Szolgáltató, illetve szükség szerint a Szolgáltató nevében eljáró magánszemély egyedi hozzájárulását köteles beszerezni.

A Seniorcentrum Kft. súlyos szerződésszegés esetén jogosult a Szolgáltatót kizárni a Seniorcentrum Platformról.

Ha a Seniorcentrum Kft. a jelen ÁSZF alapján őt megillető valamely jogot nem gyakorol, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról való lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

 1. Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató által a Seniorcentrum Platformon keresztül vállalt szolgáltatások teljesítése kizárólag a Szolgáltató felelőssége. A szolgáltatásnyújtás keretében végzett tevékenységek végzése során okozott károkért és esetleges személyiségi jogsértésért kizárólag a Szolgáltató tartozik felelősséggel, illetve helytállással. Amennyiben a Szolgáltató gazdasági társaság nevében tagja vagy alkalmazottja jár el, elsősorban a Szolgáltató felel, viszont szándékos károkozás esetén a Szolgáltatót regisztráló és nevében eljáró tag vagy alkalmazott a Szolgáltatóval egyetemlegesen felel.

A Seniorcentrum Kft. nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató hibás, késedelmes teljesítéséért, mulasztásaiért, esetleges károkozó magatartásáért. A Szolgáltató köteles kártalanítani és mentesíteni a Seniorcentrum Kft.-t minden olyan jogkövetkezmény (bírság, kártérítési igény, stb.) vonatkozásában, amelyet a Seniorcentrum  Kft.-vel szemben azért érvényesítenek, mert a Szolgáltató nem tartotta be a jelen ÁSZF vagy az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseit.

A Seniorcentrum Kft. a Seniorcentrum Platform folyamatos működtetését korszerű technikai megoldásokkal és eszközökkel igyekszik biztosítani, ugyanakkor annak megbízhatóságáért és hibamentes működéséért felelősséget nem vállal. A Seniorcentrum Kft. kizárja felelősségét a Seniorcentrum Platform rajta kívül álló okokkal összefüggésben felmerülő meghibásodásáért, mint pl. az internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás, bármilyen eredetű technikai leállás, kártékony kódok.

A Seniorcentrum Kft. a Seniorcentrum Platform online felületén rendszeres karbantartást végez, amely a Seniorcentrum Platform szolgáltatásainak korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokra lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00 és 06.00 óra között kerül sor, alkalmanként legfeljebb 48 (negyvennyolc) óra időtartamban.

A Seniorcentrum Kft. a tervezett karbantartások időpontjait legalább 2 (kettő) munkanappal korábban bejelenti a Seniorcentrum Platformon. A nem tervezett (váratlan hiba elhárítására irányuló) karbantartások időpontjait a Seniorcentrum Kft. nem köteles előre bejelenteni. A Seniorcentrum Kft. a karbantartással összefüggésben keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A Seniorcentrum Kft.-t nem terheli felelősség a szerződésszerű teljesítés elmaradásáért és ezek következményeiért, ha a Seniorcentrum Platform működésének folyamatosságát a Seniorcentrum Kft. ellenőrzési körén kívül álló, elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt nem tudja biztosítani. Vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, a természeti katasztrófa és szélsőséges időjárási körülmény (így különösen földrengés, árvíz, tűzeset), valamint a veszélyhelyzet alapjául szolgáló járványveszély.

Ha a vis maior esemény a Szolgáltató által a Seniorcentrum Platformon keresztül vállalt szolgáltatások teljesítését akadályozza, a vis maior esemény elhárulásáig a Szolgáltató is mentesül a szerződésszerű teljesítés kötelezettsége alól. Ilyen esetben a Szolgáltató köteles a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül értesíteni a Seniorcentrum ügyfélszolgálatát és az érintett Megrendelőt vagy Megrendelőket a vis maior tényéről és, ha megállapítható, annak várható időtartamáról. A Szolgáltató köteles a vis maior helyzet megszűnését követően új időpontot biztosítani a Megrendelő(k) részére, amikor a Szolgáltatást igénybe vevő igénybe veheti az elmaradt szolgáltatást.

A Seniorcentrum Kft. a jelen ÁSZF megszegésével okozott károkért, valamint bármely egyéb okból esetlegesen felmerülő kártérítési felelőssége megállapítása esetén káreseményenként legfeljebb az érintett Szolgáltató által a káresemény bekövetkezését megelőző 1 (egy) évben a Seniorcentrum Kft. részére megfizetett (tőle levont) szolgáltatási díjak együttes összege erejéig felel.  A Seniorcentrum Kft. a következményi károkért (pl. elmaradt haszon) való felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben, kifejezetten kizárja.

 1. Panaszkezelés és ügyfélszolgálat

6.1. A Megrendelővel szembeni panasz:

Amennyiben a Szolgáltatónak panasza merül fel a Megrendelővel szemben, panaszával a Seniorcentrum ügyfélszolgálatához fordulhat.

A panaszt az alábbi módon nyújthatja be:

E-mailben az info@seniorcentrum.hu címre

Online a www.seniorcentrum.hu oldalon keresztül: www.seniorcentrum.hu/kapcsolat

Seniorcentrum ügyfélszolgálata a beérkezett panaszt saját panaszkezelési szabályai szerint 3 (három) munkanapon belül egyedi azonosítószámmal látja el és rövid úton megvizsgálja, szükség esetén további információkat kér a panaszostól.

A Seniorcentrum ügyfélszolgálata a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, mely az alábbiakat tartalmazza:

 • a panaszos neve, címe,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a panasz részletes leírása, a panaszos által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • a panasz egyedi azonosító száma.

Amennyiben az érintett felek azonosíthatók és az ügy kivizsgálható, a Seniorcentrum ügyfélszolgálata a panaszt esetleges észrevételeivel, javaslataival együtt továbbítja a Megrendelő részére, aki a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, illetve a probléma orvoslására tett intézkedésekről 8 (nyolc) naptári napon belül köteles tájékoztatni a Seniorcentrum ügyfélszolgálatát. Amennyiben a bepanaszolt Megrendelő határidőn belül nem orvosolja a problémát vagy nem tájékoztatja a Seniorcentrum ügyfélszolgálatát az álláspontjáról, a Seniorcentrum ügyfélszolgálata figyelmeztetésben részesíti és erről a panaszos Szolgáltatót tájékoztatja. Egyebekben a Seniorcentrum ügyfélszolgálata a bepanaszolt Megrendelő érdemi válaszát a panaszról felvett jegyzőkönyvvel együtt továbbítja a Szolgáltató részére.

Amennyiben a panasz kivizsgálásának eredményeként megállapíthatást nyer, hogy a Szolgáltató a szolgáltatást nem teljesítette, vagy nem szerződésszerűen (azaz nem a megrendelésnek és az alkalmazandó jogszabályi előírásoknak megfelelően) teljesítette, a Seniorcentrum Kft. vállalja, hogy a Megrendelőtől levont tranzakciós díjat 3 (három) munkanapon belül visszautalja, a Szolgáltató pedig köteles a hozzá befolyt szolgáltatási díj összegét visszatéríteni a Megrendelő részére.

A Seniorcentrum ügyfélszolgálata a felek vitáját nem dönti el, csak közreműködik a panaszügyintézésben, viszont a nem megfelelően kezelt vagy sorozatos panaszok eredményeképpen a bepanaszolt Szolgáltató vagy Megrendelő kizárásra kerülhet a Seniorcentrum Platformról. A Seniorcentrum ügyfélszolgálatának igénybevétele nem kötelező, a Szolgáltató panaszával közvetlenül is megkeresheti a Megrendelőt, illetve bírósághoz vagy más hatósághoz fordulhat jogorvoslatért.

6.2. A Seniorcentrummal szembeni panasz

A Szolgáltató jogosult a Seniorcentrum Platformmal vagy egyébként a Seniorcentrum Kft.-vel kötött szerződés vagy a jelen ÁSZF teljesítésével kapcsolatban felmerülő panaszát a www.seniorcentrum.hu oldal ügyfélszolgálati felületén jelezni a Seniorcentrum ügyfélszolgálata felé és annak kivizsgálását kérni. A panasz akkor vizsgálható ki, ha tartalmazza a Szolgáltató azonosításához szükséges információkat és elérhetőségi adatait, a kifogásolt magatartás, tevékenység vagy mulasztás, illetve sérelmezett állapot, vagyis a panasz részletes leírását, valamint az annak alátámasztására szolgáló információkat és bizonyítékokat, ha vannak. A Seniorcentrum ügyfélszolgálata a beérkezett panaszt 3 (három) munkanapon belül egyedi azonosítószámmal látja el és megvizsgálja, hogy minden információ rendelkezésre áll-e a panasz kivizsgálásához, amennyiben a panasz hiányosan került benyújtásra, felhívja a Szolgáltatót a szükséges információk megadására. Ha a Szolgáltató a felhívást nem vagy újfent hiányosan teljesíti és ezért a panasz vagy a Szolgáltató nem azonosítható, akkor a Seniorcentrum ügyfélszolgálata a panasz ügyet további kivizsgálás nélkül lezárja és erről a Szolgáltatót (ha lehetséges) értesíti. Ha minden információ rendelkezésre áll a panasz kivizsgálásához, a Seniorcentrum ügyfélszolgálata a panaszt kivizsgálja, szükség szerint intézkedik a probléma orvoslása iránt, és a panasz beérkezését követő legfeljebb 30 (harminc) naptári napon belül érdemi választ küld a Szolgáltató részére. A panaszt elutasító álláspontját a Seniorcentrum ügyfélszolgálata indokolni köteles.

 1. Szerződésszegés és a szerződés megszüntetése

7.1. A szerződésszegés esetei

A Szolgáltató részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólag, ha:

– a Seniorcentrum Platformon szándékosan valótlan adatokat szolgáltat, adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi;

– szakmai titoktartási kötelezettségét megszegi;

– képesítése szerinti kompetenciájának határait túllépi;

– engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül végez;

– a megrendeléseket indoklás nélkül lemondja vagy nem teljesíti;

– a Megrendelőkkel szemben helytelen, nem szakszerű magatartást tanúsít és/vagy több súlyos panasz érkezik vele szemben;

– adószáma felfüggesztésre vagy törlésre kerül;

– vele szemben felszámolási eljárás indul;

– a foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltották vagy büntetőjogi felelősségét bármely bűncselekmény miatt jogerősen megállapították;

– a Seniorcentrum Kft. jóhírnevét sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít;

– Seniorcentrum Platform megkerülésével nyújt szolgáltatást a Seniorcentrum Platform által közvetített Megrendelő vagy Szolgáltatást igénybe vevő részére.

7.2. A szerződés Seniorcentrum Kft. általi felmondása

Ha a Seniorcentrum Kft. megítélése szerint a szerződésszegés következményei elháríthatók, a Seniorcentrum Kft. felszólíthatja a Szolgáltatót a regisztráció során megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben a szerződésszerű állapot helyreállítására a Szolgáltató profiljának egyidejű felfüggesztése mellett. Ha a Szolgáltató a felszólításnak haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) naptári napon belül nem tesz eleget, vagy ha a szerződésszerű állapot nem állítható helyre, illetve a Szolgáltató ismételten súlyos szerződésszegést követ el, a Seniorcentrum Kft. a közöttük fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondja és a Szolgáltató profilját inaktiválja, melyre vonatkozó döntését és annak indokait a Szolgáltatóval a regisztráció során megadott e-mail címére küldött elektronikus levélben közli.

A profil inaktiválása következtében a Szolgáltatónak megszűnik a hozzáférése a Seniorcentrum Platformhoz, a továbbiakban nem tudja igénybe venni a Seniorcentrum Platform szolgáltatásait.

7.3. A szerződés Szolgáltató általi felmondása

A szerződést a Szolgáltató bármikor azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondhatja az info@seniorcentrum.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben (e-mailben), melynek következtében a Szolgáltató valamennyi folyamatban lévő foglalt időpontja lemondásra kerül.

A felmondás minden esetben akkor tekinthető közöltnek, amikor az e-mail fogadását a másik fél visszaigazolta. Amennyiben az e-mail fogadását a másik fél nem igazolja vissza 3 (három) munkanapon belül, a felmondás a 4. (negyedik) munkanapon közöltnek tekintendő.

7.4. A szerződés megszűnésének egyéb esetei

A Seniorcentrum Kft. a szolgáltatói profilt és regisztrációt a felmondás közlését követő 5 (öt) munkanapon belül inaktiválja. Az inaktiválás ideje alatt a Szolgáltató a Seniorcentrum Platform felületére nem tud bejelentkezni és szolgáltatásai nem jelennek meg a keresési eredményekben.

Amennyiben a Szolgáltató a későbbiekben mégis igénybe kívánja venni a Seniorcentrum Platform szolgáltatásait, akkor azt a felmondást (inaktiválást) követő 5 (öt) éven belül jelezheti a Seniorcentrum ügyfélszolgálatán a www.seniorcentrum.hu/kapcsolat oldalon vagy az info@seniorcentrum.hu címre küldött e-mailben. A szolgáltatói profil újra aktiválásának feltétele a jelen ÁSZF, valamint a Szolgáltatók részére szóló Adatkezelési Tájékoztató akkor hatályos rendelkezéseinek elfogadása.

Az inaktiválást követő 5 (öt) év elteltével a szolgáltatói profil véglegesen és visszafordíthatatlanul törlésre kerül.

A szerződés abban az esetben is megszűnik és a szolgáltatói profil inaktiválásra kerül, ha a Szolgáltató utolsó belépése óta 1 (egy) év eltelt, és a Szolgáltató a Seniorcentrum ügyfélszolgálata által küldött emlékeztető e-mail ellenére sem lép be a Seniorcentrum Platformra.

A szerződés akkor is megszűnik, ha a Seniorcentrum Kft. megszünteti a Seniorcentrum Platformot. A Seniorcentrum Kft. erre vonatkozó döntését a Seniorcentrum Platformon, a Seniorcentrum Platform megszüntetését megelőző 30 (harminc) naptári nappal közzéteszi.

 1. Záró rendelkezések

8.1. Az ÁSZF elérhetősége és értelmezése

A jelen ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.seniorcentrum.hu oldalon áll rendelkezésre. A Seniorcentrum ügyfélszolgálata kérésre a korábban hatályban volt Szolgáltatói ÁSZF-eket rendelkezésre bocsátja.

A jelen ÁSZF rendelkezései a magyar jogszabályok szerint értelmezendők, és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai alkalmazandók.

8.2. Az ÁSZF módosítása

A Seniorcentrum Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan megváltoztassa. A Seniorcentrum a módosuló rendelkezéseket a hatálybalépést megelőzően legalább 15 (tizenöt) naptári nappal a www.seniorcentrum.hu oldalon a hatálybalépés dátumának feltüntetésével közzéteszi, egyidejűleg a Szolgáltatókat közvetlenül, a regisztráció során megadott e-mail címükre küldött elektronikus levélben is értesíti. A Seniorcentrum Kft. ennél hosszabb időt is biztosíthat, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a Szolgáltatók profiljukat, szolgáltatásaikat, illetve tevékenységüket illetően a módosításoknak való megfeleléshez szükséges jelentős változtatásokat végrehajtsák.

Ha a Szolgáltató a módosuló rendelkezéseket nem fogadja el, jogosult a Seniorcentrum Kft.-vel fennálló szerződését a módosítások hatálybalépését megelőzően felmondani. A felmondásra a jelen ÁSZF 7. pontjában foglalt rendelkezések irányadók, azzal az eltéréssel, hogy az legkésőbb a módosuló rendelkezések hatályba lépése napján hatályossá válik. Ha a Szolgáltató nem gyakorolja a felmondás jogát és a Seniorcentrum Platform funkcióit a jelen ÁSZF módosításának hatályba lépését követően tovább használja, azzal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF módosított tartalmát.

A módosítások hatályba lépésére vonatkozó fenti határidő nem alkalmazandó, ha a Seniorcentrum Kft.-re olyan jogi vagy szabályozási kötelezettség hárul, amely szerint a jelen ÁSZF-et oly módon kell módosítania, amely nem teszi lehetővé számára a határidő betartását, vagy ha rendkívüli jelleggel kell módosítania a jelen ÁSZF-et valamely előre nem látható és küszöbön álló veszélyre reagálva, hogy védelmezze a Seniorcentrum Platformot, a Szolgáltatókat vagy a Megrendelőket csalással, rosszindulatú szoftverekkel, kéretlen üzenetekkel, adatvédelmi incidensekkel vagy egyéb kiberbiztonsági kockázatokkal szemben.

A Seniorcentrum  Kft. a jelen ÁSZF-et visszamenőleges hatállyal nem módosítja, kivéve, ha ez valamely jogi vagy szabályozási kötelezettség betartása érdekében szükséges. A jelen ÁSZF módosuló rendelkezései csak a hatálybalépést követően visszaigazolt időpontfoglalások tekintetében alkalmazandók.

8.3. Joghatósági kikötés

A Seniorcentrum Kft. és a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáikat elsősorban békés úton, egyeztetéssel próbálják meg rendezni; ennek sikertelensége esetére a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki.

A tartalom PDF formátumban:

Seniorcentrum_szolgáltatói_ászf_ev, gazdasági társaságok részére_hatályos_2023.10.15.