A mediáció egy kommunikációs folyamat, amelyet a mediátor, egy külső, pártatlan fél segít mederben tartani. A mediátor nem dönt, nem ad tanácsot és nem ítélkezik. Semleges magatartásával, értő figyelmével és megfelelő kérdésekkel segíti a folyamatot, teljeskörű titoktartás mellett. A mediációs ülés(ek) végén túlnyomórészt a résztvevőkben fog megszületni a közösen elfogadható megoldás.

Első lépésként a mediátor bemutatja a találkozások kommunikációs szabályait. Már a megkeresés alkalmával felhívja a figyelmet arra, hogy az ülés feltétele, hogy a mediációs folyamatban mindkét fél személyesen (esetleg online) vegyen részt.

 

Következő lépésként a mediátor megegyezik a résztvevőkkel, hogy milyen témáról beszélgetnek a folyamat keretében és mi lenne a kívánt eredmény, amely mindkét fél számára kielégítő. Nem biztos, hogy azonnal meg tudjuk fogalmazni ugyanazt az eredményt, de ez önmagában nem nehézség. A mediációs folyamat végére bizonyosan meg fogjuk találni a közös nevezőt.

Majd mindkét fél külön-külön ismerteti álláspontját a megjelölt témával kapcsolatban, a korábban bemutatott kommunikációs keretek betartása mellett. A szabályok egyébként alkalmasak arra is, hogy hatékony „vitarendezést” bonyolítsunk le otthon, hiszen segítik az együttműködést, erősítik kapcsolatainkat, feszültségmentes légkört teremtenek. Egyértelmű, hogy nem megy úgy, mint egy karikacsapás, de a mediációs ülések alkalmasak arra is, hogy gyakoroljunk.

Az ülések folyama addig tart, amíg az álláspontok nem közelítenek egymáshoz. Általában 1-5 találkozás elegendő egy családon belüli vita megoldására.

Elérkezik az a pont, amikor az egyik fél, vagy a mediátor meglátja a vélemények, szándékok között a közös nevezőt. A kimondott és elfogadott megoldás, végeredmény elfogadásáról minden esetben egyezség születik.

Ossza meg cikkünket itt: