“Azáltal, hogy jobban megértjük, mi motiválja az idős embereket, hozzájárulhatunk az egészséges öregedést elősegítő stratégiák kidolgozásához.” – A Science Daily cikke a Senior caféban.

Az idősebb korban lévők nehezebben sajátítanak el új cselekvési, illetve viselkedési formákat, ha azok kizárólag számukra előnyösek. Ugyanakkor, ha ezekből mások is profitálhatnak, tanulási képességük – egy új tanulmány szerint – éppen olyan hatékony lesz, mint a fiatalabbaké.

A birmighami és oxfordi egyetem kutatói azt találták, hogy a fiatalok ezzel szemben akkor tanulnak sokkal gyorsabban, amikor azzal saját maguk előnyeit szolgálják.

A Nature Communications c. folyóiratban publikált tanulmány az ún. „megerősítő tanulásra”, egy alapvető tanulási típusra összpontosított, amely szerint a korábbi választásaink pozitív eredményei alapján hozunk döntéseket. Ez lehetővé teszi, hogy választásainkat a környezetünkhöz igazítsuk azáltal, hogy megtanuljuk a választásaink és azok kimenetele közötti összefüggést.

 A megerősítő tanulás egy olyan tanulási folyamat, mely során a véletlenszerű cselekedetekből csak azok maradnak meg, amelyeket pozitív megerősítés követ. Például ha a nyár folyamán a környék összes fagyizóját véletlenszerűen kipróbáljuk, megnő a valószínűség, hogy oda térünk majd inkább vissza, ahol finomabb volt a fagylalt.
(Senior café megj.)

A vizsgálat során 80 fiatalabb és 80 idősebb résztvevővel dolgoztak. A feladatuk az volt, hogy válasszanak a számítógép képernyőjén látható két szimbólum közül. Minden választásuk után visszajelzést kaptak arról, hogy az adott választással járt-e jutalompont, majd ezt a jutalompontot pénzösszegben is kifejezték. Egyes esetekben a résztvevők, míg más esetekben más személyek pénzegyenlegét emelték meg a jó válaszokért adott pontok. Egy harmadik (kontroll) vizsgálatban a résztvevők szerezhettek ugyan pontokat, de senki sem kapott pénzt a választásai után.

Az eredményekből az derült ki, hogy az idősebb csoport tagjai átlagosan lassabban tanulták meg a legelőnyösebb lehetőség kiválasztását, mint a fiatalabb csoport tagjai, ha a választásuk csak a saját hasznukra volt. Amikor azonban egy másik személy nevében döntöttek, az idősebbek ugyanolyan gyorsan tanultak, mint a fiatalabb csoport tagjai. A kutatók mindkét célcsoportban megállapították továbbá azt is, hogy a tanulás akkor volt a leglassabb, amikor a pontok nem értek semmit.

Dr. Jo Cutler vezető szerző, a birminghami egyetemtől ezt mondta: „Felismertük, hogy a kognitív folyamatok és a tanulási képességek az öregedéssel általában rosszabbodnak. Ugyanakkor nagyon érdekes megfigyelni, hogy amikor mások számára előnyös döntéseket hozunk, az idősebbek tanulási képessége megmarad. Azáltal, hogy jobban megértjük, mi motiválja az idős embereket, hozzájárulhatunk az egészséges öregedést elősegítő stratégiák kidolgozásához.”

 

Older adults may be slower to learn actions and behaviors that benefit themselves, but new research shows they are just as capable as younger people of learning behaviors that benefit others.
Researchers at the Universities of Birmingham and Oxford found that youngsters, in contrast, tend to learn much faster when they are making choices that benefit themselves.
The study, published in Nature Communications, focused on reinforcement learning — a fundamental type of learning in which we make decisions based on the positive outcomes from earlier choices. It allows us to adapt our choices to our environment by learning the associations between choices and their outcomes.
In the study, the team worked with 80 younger and 80 older participants. They were each asked to make a series of choices between two symbols on a computer screen. After each selection, they received feedback on whether they got reward points from the selection they had made.
On some rounds, points translated into increased money for the participant, in others they translated into money for someone else. In a third, control condition, participants could get points but these weren’t worth money for anyone.
The results revealed that, on average, the older group learned to choose the most advantageous option more slowly than the younger group when their selections would only benefit themselves. However, when making choices on behalf of another person, older people learned equally as fast as the younger group. Across all age groups, the researchers found that learning was slowest when the points weren’t worth anything.
Dr Jo Cutler, lead author and also at the University of Birmingham, said: „We recognise that in general, cognitive processes and learning ability tend to get worse as people get older. So it’s really interesting to see that when making choices that will benefit others, older adults’ learning ability is preserved. By better understanding what motivates older people in this way, we can contribute to strategies that promote healthy ageing.”

A teljes cikk itt található: https://www.sciencedaily.com/rel…/2021/07/210721102345.htm

Ossza meg cikkünket itt: